Doneer | ANBI

Wilt u Schoorlcommunity financieel steunen? Dat kan door onderstaand donatieformulier te gebruiken.

Bedrag

x

ANBI

Stichting Schoorl Community is bezig met het voorbereiden van de aanvraag van de ANBI-status. Volg de vorderingen op deze pagina.

Naam: Stichting Schoorlcommunity
Internetadres: www.schoorlcommunity.nl
Fiscaal nummer: 860053337
Kamer van Koophandel: 74860941
Bankrekening: NL53RABO0342271652
Contactgegevens:
Bestuurssamenstelling:
mevrouw Eveline Elsinga, voorzitter
de heer Arno de Lange, penningmeester
vacant , secretaris
Beleidsplan: volgt
Beloningsbeleid: De bestuurders genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Kosten die gemaakt worden in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.
Doelstelling: Behartiging van de belangen van de inwoners in de kernen Aagtdorp, Schoorl, Bregtdorp, Catrijp, Groet, Hargen en Camperduin door de leefbaarheid te stimuleren en de gemeenschap te faciliteren om een gezonde samenleving te zijn waar ruimte is voor initiatief en ontwikkeling.
Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Financiële verantwoording: