Annelies Spaargaren heeft als leerkracht en remedial teacher op de Vrije School jarenlang gewerkt met kinderen met leer- en gedragsproblemen.
Vanuit het verlangen om meer zicht te krijgen op de diepliggende zin van het leven begon ze in 1997 haar eigen praktijk onder de naam “Eye-Openers”.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Blijmoedigheid

Van angst naar moed

In het leven is aanvaarden dat niet alles haalbaar is of verwezenlijkt kan worden, voor veel mensen moeilijk. Je kunt dan het gevoel hebben dat je grip op het leven ondermijnd wordt.
Als we denken dat we in staat zijn om de stroomversnellingen van het leven te beheersen door er controle over te houden, zullen we vroeg of laat tot de conclusie komen dat dit ons helaas nooit zal lukken. Accepteren dat er altijd verandering is kan ons daarbij helpen.

Dit alles vraagt van ons om tot berusting te komen en vrede te hebben met dat wat er is.
Daarbij is het van belang om vooral te vertrouwen op je innerlijke stem die in je zit.
Als je daar daarnaar luistert, kan je tot de ontdekking komen dat de eindigheid altijd een nieuw begin aankondigt.
Je kent vast het gezegde wel:
“Als God soms een deur voor je sluit, opent Hij elders een venster!”.

De tranen die uit je ogen rollen als het anders loopt dan jij wilt, nodigen je dan uit om mee te stromen met dat wat er is. Je voeten die stampvoeten van woede, als jij je zinnen op iets hebt gezet en het gaat niet door, dagen je uit om stappen te zetten om een nieuwe weg in te slaan. Elke keer als je een stap verder wilt gaan, kan het zijn dat er dan weer angsten en twijfels om de hoek kijken. Ik wil jou echter inspireren om je niet meer tegen te laten houden door je angsten en onzekerheden, maar in te zien dat er in elk mens en in alles een doordringende levenskracht schuilt. Het is een kracht die ervoor zorgt dat een kastanje uitgroeit tot een mooie grote kastanjeboom. Op een wonderbaarlijke manier komt alles wat leeft als vanzelf tot groei en bloei.
Die kracht zit ook in jou en doet een beroep op je om als levenskunstenaar toch ondanks alles “JA” tegen het leven te blijven zeggen.
Ben jij ook bereid om van deze magische kracht gebruik te maken?
Of laat jij je door je angst verlammen?

Dit doet me denken aan dit aparte verhaal.

De twee zaden:

"Twee zaden lagen naast elkaar in de aarde. Het ene zaad zei: “Ik wil graag groeien!
Mijn wortels diep in de aarde sturen, mij als een klein plantje door de aarde heen breken om dan samen met het zonlicht krachtig omhoog te groeien.
Dan zullen mijn bladeren zich ontvouwen en ik zal met hen de komst van de lente vieren.
De zon zal me verwarmen, de wind mag me heen en weer bewegen en ik zal de ochtenddauw op me voelen.
Ja, ik wil graag groeien!” En zo groeide dit zaad op tot een krachtige plant.
Het tweede zaad sprak: “Ik ben bang.
Als ik mijn wortels diep in de aarde stuur, weet ik niet wat me daar wacht.
Ik vrees dat het mij pijn doet of dat mijn stengel er schade door zal lijden als ik door de aarde heen breek.
Ik weet ook niet wat daar boven de aarde op me loert.
Er kan zoveel gebeuren als ik groei…
Nee, ik blijf liever hier in veiligheid en wacht af tot het nog veiliger wordt.”
En zo bleef dat zaad in de aarde en wachtte.
Op een ochtend kwam er een kip voorbij.
Ze scharrelde met haar poten in de aarde naar iets eetbaars.
Na een poosje vond ze het wachtende zaad en at het op."

- Ben je bereid om de zaadjes die in jou zitten tot ontkieming te laten komen?

- Verlang jij er naar om dat wat aan je deur klopt blijmoedig tegemoet te treden, zodat je leven meer betekenis krijgt?

- Of hang jij de vlag in je leven liever half stok?

Aanvaarding is het sleutelwoord ……….. De keus is aan jou!
Reacties op mijn columns zijn welkom!

Annelies Spaargaren
#schoorldoet #eyeopeners

Eye-Openers
E mail: info@eye-openers-therapy.com
Telefoon: 072-5317053
Website: www.eye-openers-therapy.co"
... Bekijk meerBekijk minder

1 maand geleden
Blijmoedigheid

Van angst naar moed

In het leven is aanvaarden dat niet alles haalbaar is of verwezenlijkt kan worden, voor veel mensen moeilijk. Je kunt dan het gevoel hebben dat je grip op het leven ondermijnd wordt.
Als we denken dat we in staat zijn om de stroomversnellingen van het leven te beheersen door er controle over te houden, zullen we vroeg of laat tot de conclusie komen dat dit ons helaas nooit zal lukken. Accepteren dat er altijd verandering is kan ons daarbij helpen.

Dit alles vraagt van ons om tot berusting te komen en vrede te hebben met dat wat er is.
Daarbij is het van belang om vooral te vertrouwen op je innerlijke stem die in je zit.
Als je daar daarnaar luistert, kan je tot de ontdekking komen dat de eindigheid altijd een nieuw begin aankondigt.
Je kent vast het gezegde wel:
“Als God soms een deur voor je sluit, opent Hij elders een venster!”.

De tranen die uit je ogen rollen als het anders loopt dan jij wilt, nodigen je dan uit om mee te stromen met dat wat er is. Je voeten die stampvoeten van woede, als jij je zinnen op iets hebt gezet en het gaat niet door, dagen je uit om stappen te zetten om een nieuwe weg in te slaan. Elke keer als je een stap verder wilt gaan, kan het zijn dat er dan weer angsten en twijfels om de hoek kijken. Ik wil jou echter inspireren om je niet meer tegen te laten houden door je angsten en onzekerheden, maar in te zien dat er in elk mens en in alles een doordringende levenskracht schuilt. Het is een kracht die ervoor zorgt dat een kastanje uitgroeit tot een mooie grote kastanjeboom. Op een wonderbaarlijke manier komt alles wat leeft als vanzelf tot groei en bloei.
Die kracht zit ook in jou en doet een beroep op je om als levenskunstenaar toch ondanks alles “JA” tegen het leven te blijven zeggen.
Ben jij ook bereid om van deze magische kracht gebruik te maken?
Of laat jij je door je angst verlammen?

Dit doet me denken aan dit aparte verhaal.

De twee zaden:

Twee zaden lagen naast elkaar in de aarde. Het ene zaad zei: “Ik wil graag groeien!
Mijn wortels diep in de aarde sturen, mij als een klein plantje door de aarde heen breken om dan samen met het zonlicht krachtig omhoog te groeien.
Dan zullen mijn bladeren zich ontvouwen en ik zal met hen de komst van de lente vieren.
De zon zal me verwarmen, de wind mag me heen en weer bewegen en ik zal de ochtenddauw op me voelen.
Ja, ik wil graag groeien!” En zo groeide dit zaad op tot een krachtige plant.
Het tweede zaad sprak: “Ik ben bang. 
Als ik mijn wortels diep in de aarde stuur, weet ik niet wat me daar wacht.
Ik vrees dat het mij pijn doet of dat mijn stengel er schade door zal lijden als ik door de aarde heen breek. 
Ik weet ook niet wat daar boven de aarde op me loert.
Er kan zoveel gebeuren als ik groei…
Nee, ik blijf liever hier in veiligheid en wacht af tot het nog veiliger wordt.”
 En zo bleef dat zaad in de aarde en wachtte.
Op een ochtend kwam er een kip voorbij.
Ze scharrelde met haar poten in de aarde naar iets eetbaars.
Na een poosje vond ze het wachtende zaad en at het op.

- Ben je bereid om de zaadjes die in jou zitten tot ontkieming te laten komen?

- Verlang  jij er naar om dat wat aan je deur klopt blijmoedig tegemoet te treden, zodat je leven meer betekenis krijgt?

- Of hang jij de vlag in je leven liever half stok?

Aanvaarding is het sleutelwoord  ……….. De keus is aan jou!
Reacties op mijn columns zijn welkom!

Annelies Spaargaren
#schoorldoet #eyeopeners

Eye-Openers 
E mail: info@eye-openers-therapy.com 
Telefoon: 072-5317053
Website: www.eye-openers-therapy.co

VERBONDENHEID

Van angst naar vertrouwen

Het leven is een groot spel waarin we allemaal deelnemen.
Of je het nu leuk vindt of niet maakt niet uit, want als deelnemer speel je mee als je leeft.
Heel vaak geeft het leven ons niet wat we ervan verwachten. Als we de hoop op iets gevestigd hebben en het loopt anders dan we voor ogen hebben, kan dat heel teleurstellend zijn: we voelen ons dan buitenspel gezet.
Gelukkig nodigt het leven, waarbij vallen en opstaan deel van uitmaakt, ons steeds weer opnieuw uit het spel des levens mee te spelen.
De wereld wordt dan een speelterrein waarin alle mensen spelers zijn.
Wat helpt je daarbij?
Het vraagt buitengewoon veel moed om de angst voor verdriet en pijn onder ogen te zien
en te beseffen dat je niet zelf alle touwtjes in je leven in handen kunt houden.
Het inzicht dat je de levensstroom niet onder controle kunt krijgen en er in het leven geen enkele zekerheid is behalve dat alles verandert, kan je daarbij helpen.
Dit doet een beroep op je om vanuit vertrouwen de controle los te laten en iets wat
moeilijk is toe te laten. Dat is beangstigend en daar verzetten we ons tegen.
Vertrouwen vereist dat je je behoefte om greep te hebben op de dingen laat varen.
Het is als een sprong uit een vliegtuig, waarbij je mag leren te vertrouwen op je innerlijke parachute. Op het moment dat je loslaat en moeiteloos mee kunt stromen met de levensstroom, kan je tot de ontdekking komen dat je beter in staat bent je aandacht te richten op wat je echt wilt en achter je laten wat je niet meer wilt ervaren.
Je staat dan het leven toe jou echt lief te hebben!

Dit doet me denken aan een prachtig verhaal, dat je uitnodigt vanuit vertrouwen
je angst om te zetten in moed.

Voetstappen

Ik droomde eens en zie, ik liep aan het strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door, en lieten in het zand
een spoor van stappen twee aan twee, en de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop.
En tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel die baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar EEN paar stappen staan.
Ik zei toen: ”Heer, waarom dan toch juist toen ik u zo nodig had,
juist toen ik geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van het pad”.
De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen:
“Mijn lieve kind, juist toen het zo moeilijk was, heb ik jou gedragen”
Dit verhaal moedigt je aan te geloven dat er een hogere kracht is, die ons steunt en
draagt in moeilijke tijden. Dit kan je helpen bevriend te raken met het leven zodat
het leven jouw bondgenoot wordt. Des te meer je iets in de school van het leven wat moeilijk en pijnlijk is weet te ervaren, accepteren en te doorleven, hoe kleurrijker
je leven wordt! Dat wens ik jou ook toe dat je bereid bent jezelf welkom te heten in het leven. Door je innerlijke stem te volgen en te vertrouwen op een leidende, liefdevolle en hogere kracht, zul je je gedragen en gesteund voelen door het leven.

Daardoor voorkom je dat je stuurloos op de aarde ronddwaalt en je bestemming niet vindt op de reis door jouw leven.
Je bent geen stuurloze sloep op een ruwe zee. Je staat zelf rustig aan het roer, omdat je het volste vertrouwen hebt dat wat komen gaat je altijd weer terugbrengt naar de veilige haven.

- Ben jij bereid om “Ja” te zeggen tegen wat je overkomt en erop te vertrouwen dat alles gebeurt met een reden?

- Heb je de moed om de controle over wat er gebeurt in je leven los te laten ?

- Of maak je je nog steeds zorgen en ben je in het gevecht tegen onzekerheid en veranderingen?

Bewustzijnsverruiming is het toverwoord……….. De keus is aan jou!

Reacties op mijn columns zijn welkom!

#schoorldoet #eyeopeners

Annelies Spaargaren
Eye-Openers
E mail: info@eye-openers-therapy.com
Telefoon: 072-5317053
Website: www.eye-openers-therapy.com
... Bekijk meerBekijk minder

2 maanden geleden
VERBONDENHEID

Van angst naar vertrouwen

Het leven is een groot spel waarin we allemaal deelnemen.
Of je het nu leuk vindt of niet maakt niet uit, want als deelnemer speel je mee als je leeft.
Heel vaak geeft het leven ons niet wat we ervan verwachten. Als we de hoop op iets gevestigd hebben en het loopt anders dan we voor ogen hebben, kan dat heel teleurstellend zijn: we voelen ons dan buitenspel gezet.
Gelukkig nodigt het leven, waarbij vallen en opstaan deel van uitmaakt, ons steeds weer opnieuw uit het spel des levens mee te spelen. 
De wereld wordt dan een speelterrein waarin alle mensen spelers zijn.
Wat helpt je daarbij?
Het vraagt buitengewoon veel moed om de angst voor verdriet en pijn onder ogen te zien
en te beseffen dat je niet zelf alle touwtjes in je leven in handen kunt houden.
Het inzicht dat je de levensstroom niet onder controle kunt krijgen en er in het leven geen enkele zekerheid is behalve dat alles verandert, kan je daarbij helpen.
Dit doet een beroep op je om vanuit vertrouwen de controle los te laten en iets wat
moeilijk is toe te laten. Dat is beangstigend en daar verzetten we ons tegen.
Vertrouwen vereist dat je je behoefte om greep te hebben op de dingen laat varen.
Het is als een sprong uit een vliegtuig, waarbij je mag leren te vertrouwen op je innerlijke parachute. Op het moment dat je loslaat en moeiteloos mee kunt stromen met de levensstroom, kan je tot de ontdekking komen dat je beter in staat bent je aandacht te richten op wat je echt wilt en achter je laten wat je niet meer wilt ervaren.
Je staat dan het leven toe jou echt lief te hebben!

Dit doet me denken aan een prachtig verhaal, dat je uitnodigt vanuit vertrouwen 
je angst om te zetten in moed.

Voetstappen

Ik droomde eens en zie, ik liep aan het strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen samen het leven door, en lieten in het zand
een spoor van stappen twee aan twee, en de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop.
En tijden van geluk en vreugd, van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek, zag ik langs heel die baan,
daar waar het juist het moeilijkst was, maar EEN paar stappen staan.
Ik zei toen: ”Heer, waarom dan toch juist toen ik u zo nodig had,
juist toen ik geen uitkomst zag, op het zwaarste deel van het pad”.
De Heer keek toen vol liefde mij aan en antwoordde op mijn vragen:
“Mijn lieve kind, juist toen het zo moeilijk was, heb ik jou gedragen”
Dit verhaal moedigt je aan te geloven dat er een hogere kracht is, die ons steunt en 
draagt in moeilijke tijden. Dit kan je helpen bevriend te raken met het leven zodat
het leven jouw bondgenoot wordt. Des te meer je iets in de school van het leven wat moeilijk en pijnlijk is weet te ervaren, accepteren en te doorleven, hoe kleurrijker
je leven wordt! Dat wens ik jou ook toe dat je bereid bent jezelf welkom te heten in het leven. Door je innerlijke stem te volgen en te vertrouwen op een leidende, liefdevolle en hogere kracht, zul je je gedragen en gesteund voelen door het leven.

Daardoor voorkom je dat je stuurloos op de aarde ronddwaalt en je bestemming niet vindt op de reis door jouw leven.
Je bent geen stuurloze sloep op een ruwe zee. Je staat zelf rustig aan het roer, omdat je het volste vertrouwen hebt dat wat komen gaat je altijd weer terugbrengt naar de veilige haven.

- Ben jij bereid om “Ja” te zeggen tegen wat je overkomt en erop te vertrouwen dat alles gebeurt met een reden?

- Heb je de moed om de controle over wat er gebeurt in je leven los te laten ?

- Of maak je je nog steeds zorgen en ben je in het gevecht tegen onzekerheid en veranderingen?

Bewustzijnsverruiming is het toverwoord……….. De keus is aan jou!

Reacties op mijn columns zijn welkom!

#schoorldoet #eyeopeners

Annelies Spaargaren
Eye-Openers 
E mail: info@eye-openers-therapy.com 
Telefoon: 072-5317053
Website: www.eye-openers-therapy.com

Reactie op Facebook

Vertrouwen, op wat is, wat komt... Los van...

Volwaardigheid

Van verscheurdheid naar heelwording

Tegenslagen en ingrijpende veranderingen kunnen je leven op de kop zetten en helemaal omvergooien. Ziektes, het verlies van een baan, de dood van een dierbare, zijn allemaal gebeurtenissen die je het gevoel geven dat je wereld instort. Achteraf blijkt soms dat in tegenslagen een verborgen zegening zit. Iets wat onbegrijpelijk is kan dan toch een verandering in je leven teweegbrengen. Een crisis nodigt je uit op een andere manier tegen je beproevingen aan te kijken, een ander pad in te slaan en een nieuwe koers uit te stippelen.
De Romeinse Stoïcijnse filosoof Epictetus liet daarom weten:
“Niet de dingen zelf brengen de mensen in verwarring, maar hun meningen over de dingen.
“Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen, maar door de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken.”
Dit doet me denken aan een oude de eeuwenoude Japanse kunstvorm: KINTSUGI.
Hierbij wordt gebroken porselein weer aan elkaar gezet en hersteld met een lijm vermengd met goudstof. Ze plakken de brokstukken weer aan elkaar. Zodoende blijven de gerepareerde scheuren zichtbaar. Iedereen mag deze barsten zien. De gedachte hierachter is dat breuken en reparaties onderdeel worden van de historie van een object, in plaats van iets dat je zou moeten verbergen.
Mooi hoe in een wereld waar perfectie vaak tot het allerhoogste goed wordt verheven, op deze manier imperfecties tot het leven gaan behoren en ze juist een verhaal laten zien.

De vaas

We hebben allemaal wel eens hartverscheurende dingen meegemaakt.
Dan voel je je als een vaas die valt en in stukken breekt.
Als je ooit beschadigd bent, nodigt dit je uit de waarde van alles
wat je hebt meegemaakt in te zien en de scherven
van je verdriet bijeen te rapen. Dat wat pijnlijk is mag je dan verwerken.
Als tegenslagen met goud omrand worden, maakt dit je leven juist kostbaar.
Dit inzicht brengt met zich mee dat het niet langer meer nodig is
je een gebroken mens te voelen.
We hebben allemaal hetzelfde, universele, verlangen naar liefde.
Des te meer je in de school van het leven iets wat moeilijk en pijnlijk is weet te accepteren, hoe kleurrijker je leven wordt, want van daaruit kan je kracht voor de toekomst putten.
Het stelt je in staat om thuis te komen bij jezelf
en meer vanuit hart en ziel te gaan leven.

Verlang jij er ook zo naar om je rust te bewaren te midden van de storm?
Als je de moed hebt je pijn te omarmen en vrede te hebben met je onvrede, kan dat heel heilzaam zijn en werken als balsem op je wonden.
Heb jij de moed om het leven te midden van de woelige baren met open armen en opgeheven hoofd tegemoet te treden?
Misschien kan dit mooie gedichtje over leven is groei, jou daarbij dan behulpzaam zijn:
Leven is groei
En groei geeft verdriet
En verdriet doet pijn
Maar pijn brengt groei
Pijn is lijden
Maar lijden is leven
En leven is groei

Dus is groei leven……….. Echt leven!
Wat een geluk als de scherven van het leven weer gelijmd worden!

- Ben jij bereid je blik te verruimen en jezelf toe te staan om je leven te versieren
met een gouden randje?

- Of beschouw je je leven nog steeds als een groot tranendal?

Groeien is het sleutelwoord………….De keus is aan jou!

#schoorldoet #eyeopeners

Annelies Spaargaren
Eye-Openers
E mail: info@eye-openers-therapy.com
Telefoon: 072-5317053
Website: www.eye-openers-therapy.com
... Bekijk meerBekijk minder

2 maanden geleden
Volwaardigheid

Van verscheurdheid naar heelwording

Tegenslagen en ingrijpende veranderingen kunnen je leven op de kop zetten en helemaal omvergooien. Ziektes, het verlies van een baan, de dood van een dierbare, zijn allemaal gebeurtenissen die je het gevoel geven dat je wereld instort. Achteraf blijkt soms dat in tegenslagen een verborgen zegening zit. Iets wat onbegrijpelijk is kan dan toch een verandering in je leven teweegbrengen. Een crisis nodigt je uit op een andere manier tegen je beproevingen aan te kijken, een ander pad in te slaan en een nieuwe koers uit te stippelen.
De Romeinse Stoïcijnse filosoof Epictetus liet daarom weten:
“Niet de dingen zelf brengen de mensen in verwarring, maar hun meningen over de dingen.
“Mensen raken niet van streek door de gebeurtenissen, maar door de manier waarop ze tegen die gebeurtenissen aankijken.”
Dit doet me denken aan een oude de eeuwenoude Japanse kunstvorm: KINTSUGI.
Hierbij wordt gebroken porselein weer aan elkaar gezet en hersteld met een lijm vermengd met goudstof. Ze plakken de brokstukken weer aan elkaar. Zodoende blijven de gerepareerde scheuren zichtbaar. Iedereen mag deze barsten zien. De gedachte hierachter is dat breuken en reparaties onderdeel worden van de historie van een object, in plaats van iets dat je zou moeten verbergen.
Mooi hoe in een wereld waar perfectie vaak tot het allerhoogste goed wordt verheven, op deze manier imperfecties tot het leven gaan behoren en ze juist een verhaal laten zien.

De vaas

We hebben allemaal wel eens hartverscheurende dingen meegemaakt.
Dan voel je je als een vaas die valt en in stukken breekt.
Als je ooit beschadigd bent, nodigt dit je uit de waarde van alles
wat je hebt meegemaakt in te zien en de scherven
van je verdriet bijeen te rapen. Dat wat pijnlijk is mag je dan verwerken.
Als tegenslagen met goud omrand worden, maakt dit je leven juist kostbaar.
Dit inzicht brengt met zich mee dat het niet langer meer nodig is
 je een gebroken mens te voelen.
We hebben allemaal hetzelfde, universele, verlangen naar liefde.
Des te meer je in de school van het leven iets wat moeilijk en pijnlijk is weet te accepteren, hoe kleurrijker je leven wordt, want van daaruit kan je kracht voor de toekomst putten.
Het stelt je in staat om thuis te komen bij jezelf
en meer vanuit hart en ziel te gaan leven.

Verlang jij er ook zo naar om je rust te bewaren te midden van de storm?
Als je de moed hebt je pijn te omarmen en vrede te hebben met je onvrede, kan dat heel heilzaam zijn en werken als balsem op je wonden.
Heb jij de moed om het leven te midden van de woelige baren met open armen en opgeheven hoofd tegemoet te treden?
Misschien kan dit mooie gedichtje over leven is groei, jou daarbij dan behulpzaam zijn:
Leven is groei 
En groei geeft verdriet
En verdriet doet pijn 
Maar pijn brengt groei 
Pijn is lijden
Maar lijden is leven
En leven is groei

Dus is groei leven……….. Echt leven!
Wat een geluk als de scherven van het leven weer gelijmd worden!

- Ben jij bereid je blik te verruimen en jezelf toe te staan om je leven te versieren 
met een gouden randje?
 
- Of beschouw je je leven nog steeds als een groot tranendal?

Groeien is het sleutelwoord………….De keus is aan jou!

#schoorldoet #eyeopeners

Annelies Spaargaren
Eye-Openers 
E mail: info@eye-openers-therapy.com 
Telefoon: 072-5317053
Website: www.eye-openers-therapy.com