Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

💶Er komt een flinke schep bovenop komend jaar.
Met name de OZB gaat behoorlijk omhoog blijkt uit het persbericht van de gemeente Bergen.

Afvalstoffenheffing stijgt met 2%
OZB met 7%
De rioolheffing daalt met 4%

Lees voor meer informatie onderstaand perbericht:

Persbericht Gemeente Bergen NH
05 oktober 2021

College presenteert sluitende begroting 2022
De begroting 2022 van de gemeente Bergen heeft een omvang van € 83 miljoen euro. Net als vorig jaar is de begroting structureel sluitend. “De inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht”, aldus wethouder Arend Jan van den Beld.
In deze begroting worden de plannen voortgezet die zijn opgesteld in het formatieakkoord (2019-2022) en de focusagenda. “We kiezen ervoor als lokale overheid om te investeren en daarmee mensen aan het werk te houden. Dat doen we door onze woningbouwprojecten voort te zetten, evenals de voetbalfusie, de herinrichting van de centra van Bergen en Schoorl en meerdere nieuwe schoolgebouwen. Daarnaast worden extra middelen vrijgemaakt voor onze economie, duurzaamheid en welzijnsbeleid.”
Beleidsarme begroting
De begroting wordt gepresenteerd aan de vooravond van de gemeentelijke verkiezingen. Dat betekent dat deze beleidsarm is. Dat geeft een volgend college ruimte om de middelen in te zetten voor nieuw beleid.
Lokale lasten
De rioolheffing daalt met 4%, de afvalstoffenheffing stijgt met 2% en de OZB met 7%.

De woonlasten van huurders (afvalstoffenheffing en rioolheffing) dalen in deze begroting voor een meerpersoonshuishouden met € 2,- naar € 584,-.

De woonlasten voor woningeigenaren (onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing) stijgen in deze begroting voor een meerpersoonshuishouden met een gemiddelde woning met € 29,- per jaar naar € 1.060,-.

Zoals bekend zorgen de WOZ-waarden ervoor dat de OZB hoog is in Bergen. Daarbij moet worden gesteld dat het tarief dat Bergen hanteert nog altijd lager is dan het landelijk gemiddelde.

Financiële onzekerheden
Helaas zijn er altijd nog een aantal financiële onzekerheden waarop het college weinig tot geen invloed heeft. Dit komt grotendeels door het uitblijven van een nieuw kabinet. Te denken valt aan de Wmo, de invoering van de Omgevingswet en het wel of niet structureel worden van de extra inkomsten jeugdhulp. In het sociaal domein is er mogelijk een tekort vanaf 2022.
Nieuwe ontwikkelingen
De gemeenteraad heeft nog geen besluit kunnen nemen over twee nieuwe ontwikkelingen in Bergen. Het gaat om de dorpshuizen die vragen om groot onderhoud en een toekomstbestendige inrichting, en de oprichting van de SORA (regionaal participatiebedrijf). De planning is dat deze besluiten nog in 2022 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Ter bespreking
De begroting wordt op 14 oktober besproken in de Algemene raadscommissie en op 28 oktober in de gemeenteraad.

#schoorlbestuur
#schoorldoet
... Bekijk meerBekijk minder

1 week geleden

Wateroverlast Duindorp wordt aangepakt.

Op dinsdag 6 juli 2021 nam de raad een voorstel aan van de VVD fractie Bergen. Ze besloten unaniem de wateroverlast van de afgelopen periode aan te pakken. Door middel van het klimaatadaptatieplan willen zij inwoners en ondernemers op weg helpen gevolgen van klimaatproblemen door droogte en extreme wateroverlast te verminderen. Ook zal bij nieuwbouw de focus gericht zijn op water- en droogte huishouding.

Na de regenval van een paar weken geleden stuurden inwoners van Duindorp Schoorl massaal, vanuit alle kernen foto's van wateroverlast en overstromingen naar platform Schoorl Community.
Daaruit bleek dat de wateroverlast niet gering was.
Aanpak bleek noodzakelijk, wat de gemeenteraad betreft lijkt deze er nu te komen.

#schoorlbestuur
#schoorldoet
... Bekijk meerBekijk minder

3 maanden geleden
Wateroverlast Duindorp wordt aangepakt.

Op dinsdag 6 juli 2021 nam de raad een voorstel aan van de VVD fractie Bergen. Ze besloten unaniem de wateroverlast van de afgelopen periode aan te pakken. Door middel van het klimaatadaptatieplan willen zij inwoners en ondernemers op weg helpen gevolgen van klimaatproblemen door droogte en extreme wateroverlast te verminderen. Ook zal bij nieuwbouw de focus gericht zijn op water- en droogte huishouding.

Na de regenval van een paar weken geleden stuurden inwoners van Duindorp Schoorl massaal, vanuit alle kernen fotos van wateroverlast en overstromingen naar platform Schoorl Community. 
Daaruit bleek dat de wateroverlast niet gering was.
Aanpak bleek noodzakelijk, wat de gemeenteraad betreft lijkt deze er nu te komen.

#schoorlbestuur
#schoorldoet

Reactie op Facebook

Er zijn onderzoeken van de th delft uit 1983 in Hargen en 1 van 2006 uit Castricum die de Gemeente Bergen al waarschuwden. Ook waarschuwen burgers al tientallen jaren. Sinds 1910 is de verstedelijking in Bergen aan de gang, na de vergroting van de mobiliteit door de auto en de trein. Met de verstedelijking verdwenen veel greppels en duinrellen voor de afvoer van het oppervlakte water. Mensen als tuinder Blom uit Schoorl opa van journaliste Caroliene Hensbergen waarschuwde de gemeente Schoorl en de project ontwikkelaar Smits bouwbedrijf met een grondwater probleem onder de huizen tot gevolg. Onlangs is het grondwater probleem in plan oost verminderd. Ook aan de Heereweg in Schoorl van de Zeeweg tot de hoek Voorweg zijn het oopervlakte water en het grondwater een probleem. Maar ook daar luisterde de Gemeente Bergen niet naar haar bewoners. Ingenieurs wisten, later bewees een onderzoek van wareco het gelijk van de bewoners. Maar dat is nooit erkent. Architecten rond Dudok wisten in de jaren 30 de grondwater en oppervlakte problemen in het binnenduin gebied. Die bouwden op het maaiveld ipv van onder het maaiveld. Waarom ging er toen al geen belletje rinkelen bij de afd. Bouw en woningtoezicht.